Tým

O vaš kompletní servis po dobu turnajů se vždy rád postará náš usměvavý Royal Angeles Business Golf Club tým.

Těšíme se na setkání s Vámi, seznamte se prosím ..

Adrian Hubert

Head Golf PRO

Michaela Milerová, Mgr. Bc.

Event manager
a jednatel společnosti

tel. 605 238 977

Daniel Pryček

Jednatel a CEO
společnosti

tel. 603 143 701